7 redenen voor een ventilatiesysteem D met warmtewiel | architectura.be

2021-12-31 17:19:23 By :

Het principe van ventilatie met warmteterugwinning is al lange tijd in opmars. Het behoud van energie uit de woning en de bijhorende winst bij EPB zijn de drijfveren voor deze keuze. Steeds vaker speelt het maximale comfort de belangrijke rol. Vooral in koudere en warmere maanden worden hogere eisen gesteld aan het comfort van het ventilatiesysteem. Zoals bijvoorbeeld het ongemak van droge binnenlucht en deze van oververhitte ruimtes. Hierbij wordt ventilatie vaak met de vinger gewezen.

Een comfortabele techniek van warmterecuperatie is een systeem D met energieterugwinning met een warmtewiel. De voordelen van deze techniek van warmterecuperatie, die vooral wordt toegepast in landen met koudere temperaturen en bij grotere gebouwen, worden op vandaag aangeboden in het brede Komfovent Domekt voor woningbouw. Ventilair lijst 7 redenen op om een warmtewiel te overwegen in je project.

Een warmtewiel is een manier om warmte te recupereren en is gebouwd uit een roterende wisselaar waarbinnen zich kanaaltjes bevinden. Hierdoor worden twee luchtstromen getransporteerd. De helft van het wiel bevindt zich in de luchtstroom van de afgevoerde binnenlucht, en de andere helft in de verse toevoerlucht. Doordat het wiel ronddraait van de ene luchtstroom naar de andere wordt de energie tussen de luchtstromen overgedragen.

Een warmtewiel bestaat uit aluminium. De structuur van het wiel bestaat uit een groot aantal kanaaltjes die samen zorgen voor een groot oppervlak. Deze massa slaat in de winter veel warmte op uit de afgevoerde lucht en wisselt die door omwenteling van het wiel (ideaal 12/minuut) terug uit naar de vers aangevoerde lucht. De nieuwste generatie warmtewielen passen door metingen de rotorsnelheid automatisch aan voor een maximale terugwinning. Iedere vorm van warmteterugwinning wordt voor de Belgische markt gemeten in een erkend labo. Zo ook voor onze warmtewielen. Het thermisch rendement kan bij een goeie balans behaald kan worden en loopt op tot +80%.

Voordeel 2: Minder last van droge lucht in de winter

In koude periodes bevat de buitenlucht weinig vocht. Wanneer je die droge lucht verder opwarmt, voelt deze nog droger aan en ontsteken slijmvliezen of ontstaat irritatie van de ogen. Door zijn principe condenseert een warmtewiel een deel van het onttrokken vocht van binnen en wordt die opnieuw aan de verse lucht meegegeven. De meeste types wisselaars winnen geen vocht terug. Een warmtewiel kan naargelang het type (condensatie of sorptie) tot 75% van het onttrokken vocht (met energie) uit de woning terugwinnen. Dit vocht bevat ook veel energie die in werkelijkheid bovenop het temperatuurrendement komt.

Voordeel 3: Minder drukkend warmtegevoel in de zomer

Omgekeerd, in de zomer, zorgt de frisse temperatuur in de woning dat de verse lucht lichtjes wordt afgekoeld. Maar belangrijker nog, dat het vocht uit de warme en vochtige verse lucht wordt onttrokken. Dit zodat dat de afgekoelde en drogere lucht naar de woning wordt gevoerd. De droge lucht voelt tijdens de zomer een pak comfortabeler aan als vochtige lucht. Vervolgens, wanneer je deze drogere lucht verder wil afkoelen, kost dat gewoonweg veel minder energie.

Voordeel 4: Minder plaats nodig in de technische ruimte

Een groter oppervlak zorgt voor hogere warmteterugwinning. Bij een warmtewiel blijft de breedte van een warmtewiel steeds beperkt tot zo’n 20cm, wat zorgt dat de kast compacter is in breedte. Daarnaast is geen extra bypasvoorziening nodig voor het omleiden van lucht bij free-cooling. Door deze bouw neemt een unit met warmtewiel minder plaats in beslag dan zijn variant met tegenstroom en is geschikt voor kleinere technische ruimtes. Warmtewielen bestaan zowel in vloer-, wandmodel, als plafonduitvoering.

Voordeel 5: Geen nood aan een condensafvoer

Omdat een warmtewiel condensvocht opnieuw meevoert met de verse lucht, ontstaat geen overtollig vocht dat je moet afvoeren naar een riolering en dient de installateur geen voorziening te plaatsen. Dit zorgt eveneens voor meer vrijheid bij installatie in een verlaagd plafond.

Voordeel 6: Een warmtewiel wint bij vriestemperaturen

Bij een platenwisselaar beschermt een voorziening (uitschakeling warmterecuperatie of elektrische voorverwarming) de wisselaar tegen bevriezing van condensvocht. Op die momenten wordt warmteterugwinning tijdelijk uitgeschakeld.

Omdat bij een warmtewiel geen overtollig condens ontstaat, maar met de lucht wordt meegevoerd, wordt steeds warmte teruggewonnen gegarandeerd tot zelfs -20°C.

Voordeel 7: 100% koele lucht aanvoeren in de zomer

Wanneer de woning oververhit wordt door de zon en de buitenlucht geschikt is om de woning te verfrissen, schakelt de unit het warmtewiel uit en stopt hij zijn rotatie. Hierdoor zal er geen warmteterugwinning meer gebeuren. Door deze rotatie van het wiel te stoppen, worden beide luchtstromen 100% gescheiden en warmt de toevoerlucht niet verder op. De koelere buitenlucht wordt rechtstreeks aangevoerd.

Lees hier alles over de Domekt R series met warmtewiel van Ventilair.